Download Epub Format Ï Kurt Seyt & Murka PDF by Ï Nermin Bezmen sro-spb.pro

Download Epub Format Ï Kurt Seyt & Murka PDF by Ï Nermin Bezmen Merakla okudu um i in, anlat m bir o a yap t i in 3 y ld z Ama Murka n n a lamas beni ileden kard , kitab yar da b lme al kanl m yok O y zden y zd m y zd m sonuna geldim Ama son kitab da okumak i in kendimi zorlayaca m, dedem kurt Seyit ve ben i.
Yorumlar m bekleyin Uyandiran Ask Adli Siir Kitabi Ile Edebiyat D Nyasina Merhaba Diyen Ve Ilk Romani Kurt Seyt Shura Ile Kisa Zamanda Okurlarinin Kalplerini Fetheden Nermin Bezmen, Bu Defa Kurt Seyt In Hayatinin Bir Baska Perdesini A Iyor Sizlere Kurt Seyt Ve Ailesi Eminof Larla Beraber Den Itibaren Arlik Rusyasi Nda Baslayan Yolculukta, Ger Ek Kahramanlarin, Ger Ek Yk Lerini Onlarla Beraber Soluyarak Yasamistiniz N Istanbul Unda Biten Bu Ser Veni Takiben, Sizleri Ayni Yerden Alip Lere Tasiyarak Bir Baska Zaman Yolculugu Bekliyor Kurt Seyt Murka Nin Satirlarinda Seyit In Dinmeyen Zlemle Soluyusunu Pera Nin O Masal G Nlerinden Esintilerle Okuyacaksaniz Inisli Ikisli Hayatini, Kaderi Ve Kendisiyle Olan Kavgalarini, Hayata K S S N Izlerken Kurt Seyt I Daha Iyi Anlayacak, Onu Daha Ok Seveceksiniz Kurt Seyt In Ocuk Yastaki Esi Murka Nin, Hem Kocasini Anlamak Hem Hayati G G Slemekteki M Cadelesini Okurken, Romanin Kahramanlarina Kah Kizacak Kah Aciyacaksiniz Ve Onlarla G L P, Onlarla Aglayacaksiniz Kapanan Sinirlarin Birlestirdigi Iki Insanin, Asklarina Ragmen Asamadiklari Yalnizligi Ve Anlasmazligi, Gururun Sevgiyi Yoran Inadini Ve Kaderin Ne Kadar Acimasiz Olabildigini Anlatmaya Devam Ediyor Kurt Seyt Murka Seneler S Ren Arastirmalarin Isiginda, Nakis Gibi Islenen Detaylar, Tarihin Sessiz Kalmis Ger Ekleri, Titizlikle Aktarilan Karakterler Tahlilleri Ve Ger Ek Iligin Vurucullugu Ile Kur Seyt Murka, Yine D Slerinizde Canlandiracaginiz, Yine Satirlarinda Kendinizi Bulacaginiz Bir Yasam Ve L M Hikayesi Elinizden Birakmak Istemeyeceksiniz , ,.
I have read Kurt Seyit and Sura which I think it better than the second book.
I had great expectations for Kurt Seyit and Murka.
This comes beacause Seyit s life becomes ordinary.
He could not fit in his new life,all his years were overwhelmed with nostalgy for his family,for Sura and his youth.
I could feel his pain,grief,not belonging to his ordinary life.
He and Murka were very different.
I would blame Seyit for his irrisponsibility.
He would live Murka alone for days,would drink and would took decisions that were selfish.
On the other side,Murka did not understand her husband,she was not by his side,this due to her character and mentality.
Despite all these problems,all the years together made them be a fortress for each other.
They worked hard for the family,Seyit and Murka had any kind of jobs just to get through those difficult years.
The end was just sad.
He Merakla okudu um i in, anlat m bir o a yap t i in 3 y ld z Ama Murka n n a lamas beni ileden kard , kitab yar da b lme al kanl m yok O y zden y zd m y zd m sonuna geldim Ama son kitab da okumak i in kendimi zorlayaca m, dedem kurt Seyit ve ben i.
Yorumlar m bekleyin Titizlikle al lm bir hikaye ve ince ince r lm olay rg s Karakterlerin zellikleri yle g zel i lenmi ki onlar yan ba mda hissettim Kendimce k zd m, s ylendim karakterlere veyahut s k bir aferin ektim Kimi zaman hayat mda paralel giden sahnelere a rd m Tarihe de kaynakl k eden iyi bir eser oldu unu d n yorum zellikle ya amak istedi im bir d neme beni g t r p orada b rakt i in te ekk rlerimi sunuyorum Say n Bezmen e Bile bile yap lm onca hatayla y zen hayatlar kaleme alm biri olarak kendi hayat n n ve ocuklar n nkilerinin bundan farkl olmas n diliyorum Ek olarak kimsenin ahitlik edemeyece i veya edebilecek olanlar n art k ya amamas ndan dolay olu an bo lu u yazar n bu kadar g zel doldurmas beni ok etkiledi Karakterlerin ki ilik zelliklerine ylesine uygund Titizlikle al lm bir hikaye ve ince ince r lm olay rg s Karakterlerin zellikleri yle g zel i lenmi ki onlar yan ba mda hissettim Kendimce k zd m, s ylendim karakterlere veyahut s k bir aferin ektim Kimi zaman hayat mda paralel giden sahnelere a rd m Tarihe de kaynakl k eden iyi bir eser oldu unu d n yorum zellikle ya amak istedi im bir d neme beni g t r p orada b rakt i in te ekk rlerimi sunuyorum Say n Bezmen e Bile bile yap lm onca hatayla y zen hayatlar kaleme alm biri olarak kendi hayat n n ve ocuklar n nkilerinin bundan farkl olmas n diliyorum Ek olarak kimsenin ahitlik edemeyece i veya edebilecek olanlar n art k ya amamas ndan dolay olu an bo lu u yazar n bu kadar g zel doldurmas beni ok etkiledi Karakterlerin ki ilik zelliklerine ylesine uygund Kurt Seyt Murka kitab 1924 y l nda b rakt m z yerden devam ediyor,bu sefer hikaye 1945 lere kadar uzan yor, Shura dan kalan bo lu u M rvet ile yani Murka s ile doldurmaya al yor Seyit, onunla bir aile kuruyor, Kurt seyit ok zeki ve ok al kan bir adam, hani ta s ksa suyunu kar r derler ya, bu s z tam Seyit i in s ylenmi stanbul a ilk geldi inden ok farkl bir Seyit k yor kar m za, i indeki vatan hasreti, sevdiklerinin zlemi yak p kavuruyor o hisleri baki, ama hayat n zor artlar kar s nda ok etin sava lar veriyor, adeta yoktan var ediyor yeni hayat n , onun bu azmini, her eye ra men mutlu olma abas n g pta ile okudum, d r st olmam gerekirse Murka ile olan ili kisi Seyit i ok fazla zorlad.
.
Murka n n ya n n k k olu umu desem, ya ad hayat tarz m desem, Seyit ile o kadar z tt ki, ke ke farkl bir yol ya da farkl b M rvet yani Murka n n minimum iki sayfada bir a lamas na dayanamad m i in ilk defa bir kitab yar da b rak yorum, hi bu kadar pataklamak istedi im bir roman karakteri olmam t.
G zeldi fakat ilk kitab n havas n yakalayamam bence Genelin aksine Murka karakteri bana ok itici geldi.
Kurt Seyt ve Murka nin yasadigi donemi, T rkiye yi, ince detaylariyla ve guzel bir kurguyla anlatmis sevgili Nermin Bezmen Arada tekrarlarin cok olmasi, kitabi ilk okuyanlar icin oldukca aciklayici olmasina ragmen, Kurt Seyt ve Shura y okumu olanlar i in s k c tekrarlar olarak kar m za k yor.
Murka yi hic sevmedim Seyt in boyle bir sonu secmesinin tek sebebi O dur Kocasinin son donemlerinde Leman a haber vermeyi i, baba k z ili kilerini k skanmas , kran n ablas na yapt klar hep onun r n d r Bu y zden sevmeyi hak etmiyor benim taraf mdan Sevgili Kurt Seyt, huzur i inde uyu Seni b y k bir a kla hayata ba layan Shura ya seni her zaman anlayabilen bir k z n Leman a ve ya ant n unutulmaz k lan sevgili torunun Nermin Bezmen e sevgilerimle Kurt Seyt ve Shura daki Seyitin k duru unun y llar i inde nas l kt ok etkileyiciydi.
A book that changed my life forever The hero is always going to be in my heart , ,.

Nermin Bezmen, Antalya da do du Ma ka lkokulu nda okuduktan sonra, Atat rk K z Lisesi ne gitti Son s n fta Amerika dan burs kazand Amerika d n , stanbul niversitesi Sultanahmet Sevk ve darecilik Y ksek Okulu na gitti ve 1974 y l nda mezun oldu iir, resim ve T rk s sleme sanatlar ile ilgilendi Yazar n onu a k n kitab vard r Bunlardan baz lar S r a Tuzak , Zihnimin Kanatlar , Tur