✓ Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi ¶ Download by ↠´ Uğur Batı

✓ Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi ¶ Download by ↠´ Uğur Batı U Ur Bat Bizi Bu Kez Hayat M Z N Ak Nda Fark Na Varmadan Ka Rd M Z, Basit Gibi G R Nen Bir Ok Ayr Nt Y Yeniden Anlamland Rmaya Davet Ediyor Sorular Soruyor Ve Kendi Sorular M Z Sormam Z I In Bizi K K Rt Yor Adeta Bu Kitab Okurken Bildi Inizi Sand Klar N Z Yeniden D Nme Ihtiyac N Duyman Z Da M Mk N, Kimi Sorunlar N Zla Ba Etmede Ok I Inize Yarayabilecek K K, Yol G Sterici Klar Da Yolda Ilerledik E Farkl K Lt Rler, Ok Uza M Zdakiler, Ama Ayn Zamanda Da Ok Yak N M Zdakiler Bize Me Er Ne Ok Ipucu Veriyormu Diyebilirsiniz Sonu Ta Her Ey Insan I In De Il Miydi Zaten M Rio Levi YazarBir Ok Insan Do Al Olarak Hayat N Anlam N Sorguluyor Ben Bu D Nyada Ki Isel Geli Im I In Var Oldu Umuzu D N Yorum Ki Isel Geli Im I Inse Bir Insan N Kendi Ki Ili Ini Ve Di Erlerini Tan Mas Art G R N Yor Bu Yolda D Nyan N En Etkili Ki Ilik Tan Ma Y Ntemi Enneagram Ve Y Ntemin Kalp , Zihin Ve Beden Yakla M Bize B Y K Imk Nlar Tan Yor Bir Ok Di Er Yakla M N Aksine Enneagram, Dinamik Ve Tutarl Yakla M Yla Ki Ilik Tan Mada Kilit Bir Noktada U Ur, Bu Kitab Yla Enneagram Gibi Karma K Y Ntemi Bize Olabilecek En Keyifli Yolla Sunuyor Hikayeler Anlat Yor, Z Mlemeler Yap Yor Kitab N Dili Ok Parlak Ve Sihirli U Ur Bizi Asl Nda Heyecanl Bir Okuma Deneyimine Davet Ediyor Ralph Willmann D Nyaca Nl Ya Am Ko U Ileti Im Ve Ki Isel Geli Im UzmanSindire sindire uzun s rede okudu um bu kitap iki y zl Kendine yi Bak y z ve Enneagram y z birbirinden farkl Kendine yi Bak taraf n ok be endim, yazar insan n kendini tan mas n n nemini, bir ok de eri ok g zel bir dille anlatm , bir de hikayelerle desteklemi ki enfes olmu Okurken b y k zevk ald m Enneagram k sm da ok g zeldi ancak yazar n airane dili bazen rahats z etti beni Kendine zg bir anlat m tarz olu turmu , okta g zel olmu fakat salt bilgi veren tarzdaki anlat m kitab n i eri ine daha uygundu sanki Kitaptaki resimler g zeldi fakat resimlerdeki yaz lar ok k kt ve genelde siyah fon zerine beyaz yaz eklinde oldu u i in okumas hayli zordu, hatta baz kelimeleri okuyamad m ben Son b l mler bir ok eyi g zel a kl yordu, neriler iyi haz rlanm t Genel olarak kitab be endim, Enneagram a ya da bu tarz ki ilik modellemelerine ilg 9 mizac ve bunlar n fke noktalar n sakinlik noktalar n kanatlar n olumlu ve olumsuz zelliklerini bu zellikleri ta yan nl leri ok ba ar l bir ekilde i lemi olan ve kitapl n zda ba k elerde olup da arada a p bakarak ok ey renece iniz bir ki isel geli im nitelikli kitap Miza lar merak edenleri kendilerini geli tirmek isteyenleri bu kitab okumaya davet ediyorum

Born in stanbul in 1975, U ur Bat received his undergraduate degree from Bo azi i University He earned an M.A degree on Advertising and Promotion Department of the Social Sciences Institute of Marmara University He completed his doctorate studies on Communication Sciences in the same university U ur Bat also holds M.A degrees on Marketing Management and General Business Administration from